KALAM HIKMAH, 13 Januari 2020/18 Jumadil Awal 1441 H


Senin , 13 Januari 2020


Dalam menjalani hidup, sikap yang paling baik itu pasrah sepenuhnya pada Kehendak Allah tanpa mengabaikan usaha dan ikhtiar yang disertai doa.