09 Jan 19 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 9 Januari 2019/3 Jumadil Awal 1440 H

Jika ingin selamat perjalanan hidupmu maka tidak ada jalan lain kecuali penyerahan total dirimu pada Allah, tanpa mengabaikan usaha dan ikhtiarmu sebagai hamba yang menjalani hidup di dunia.

Selengkapnya
08 Jan 19 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 8 Januari 2019/ 2 Jumadil Awal 1440 H

Beratnya jalan menuju kepada Allah itu disebabkan dirimu sedang bercumbu dan bergumul dengan nafsumu.

Selengkapnya
07 Jan 19 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 7 Januari 2019/1 Jumadil Awal 1440 H

Masa depan adalah muara cita-citamu, perjuangan yang mengalir dan disertai dengan doa pada Tuhan adalah alur takdir kehidupanmu.

Selengkapnya
05 Jan 19 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 05 Januari 2019/28 Rab’iul Tsani 1440H

Memaafkan disaat hatimu lapang itu biasa, yang luar biasa ialah memaafkan disaat hatimu sempit. Dan memberi disaat dirimu leluasa itu biasa, yang luar biasa ialah memberi disaat dirimu butuh diberi.

Selengkapnya
04 Jan 19 | by Mursyid Akmaliah 9 orang Kalam Hikmah

KALAM HIKMAH, 04 Januari 2019/27 Rab’iul Tsani 1440H

Sabar itu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai perubahan nasib, bukan diam meratapi nasib. Hanya orang yang berani berjuang yang akan mendapat apa saja yang dicita.

Selengkapnya