KALAM HIKMAH, 12 Februari 2018/26 Jumadil Awal 1439H


Senin , 12 Februari 2018


Sebenarnya Allah memberikan ujian dan cobaan pada setiap hamba-Nya sesuai dengan kadar kekuatan yang ada pada hamba, namun akan menjadi terasa berat atau ringan cobaan tersebut tergantung pada cara hamba dalam mensikapi dan menerima ujian dan cobaan tersebut.